Socialt

8. december 2016

Vores samfundsmæssige værdier er skabt i fællesskab og er et fælles ansvar. Nyt Europa bygger på det universelle og tanken om, at alle skal have de samme muligheder. Derfor ønsker vi at fremme lighed. Det handler ikke om at være ens, men om at sikre minimumsstandarder for social sikkerhed, lighed og ligestilling i EU’s medlemslande. Præmissen er, at lighed er med til at sikre retfærdighed, bidrage til velstand og forebygge konflikt.

  • Værdierne – materielle og immaterielle – er samfundsmæssige og skabt i fællesskab
  • EU minimumsstandarder for social sikkerhed, lighed og ligestilling i medlemsstaterne
  • EU udligning mellem staterne
  • Lighed sikrer retfærdighed
  • Lighed bidrager til velstand
  • Lighed forebygger negativ konflikt
  • Lighed er ikke enshed