Stort engagement blandt eleverne på Silkeborg Højskole til flygtningedebat

28. november 2018

På én af efterårets sidste aftener åbnede Silkeborg Højskole op for debatten om flygtninge og migration. En debat som i en årrække har delt vandene ikke kun i den danske befolkning, men i hele Europa. Sydeuropa kræver en fordeling af flygtninge før de kan håndtere situationen ved middelhavet, mens de nordeuropæiske nationer kræver stabilitet ved middelhavet før, at der kan laves en reel fordelingspolitik. En problematik som har stået på siden krisens højdepunkt i 2015.

Aftenens debatpanel var dermed klar til at diskutere deres viden på området med højskolens elever. Panelet bestod af Steen Gade bestyrelsesformand i Nyt Europa, Klaus Nørskov fra Røde Kors, Andreas Steenberg fra Radikale Venstre og Karina Due fra Dansk Folkeparti.

Som et fast element i efterårets debatter diskuterer eleverne og de øvrige deltagere deres holdninger om aftenens tema. Her blev der bl.a. udtalt ”Det er en bekymrende udvikling vi ser i Europa for tiden, og vi mener, at det kommende EP-valg er fantastisk vigtigt for hvilke typer der bliver valgt. Om det er nogle der vil EU og samarbejde eller om det er nogle som vil lukke grænserne.

Diskussionen om suverænitetsafgivelse og selvbestemmelse optog mange deltagere. Med udgangspunkt i historien siden anden verdenskrig fortalte Steen Gade, at Danmarks suverænitet blev bygget op gennem internationale aftaler så som FN, NATO samt EU, og vi bør derfor ikke være så bekymrede for at miste suverænitet.

Derudover blev der diskuteret at flygtningekrisen umuligt kan løse sig selv, hvor et EU-samarbejde bør være vejen frem. Der var dermed et ønske om en fælles løsning, hvor Danmark bør vise større lederskab i EU. Klaus Nørskov forklarede at problemet ligger i debatten, da problematikken er aftagende, hvortil han udtalte, ”der er indtil for få uger siden kommet 2608 asylansøgere til Danmark i år. Af dem har 1175 fået opholdstilladelse.

Andreas Steenberg understregede ligesom Steen Gade, at vi skal værne om konventionerne samt menneskerettighederne og huske hvilken fantastisk udvikling Europa har gennemgået. Dette var også holdningen blandt eleverne, hvortil der blev tilføjet, ”Mange lande tager en nationalistisk drejning, hvor man kigger mere indad i stedet for at kigge udad, og så glemmer man på hvilket baggrund EU er opbygget – at man fandt sammen efter at man lige havde bekriget hinanden, og det er altså en vildt smuk tanke man lidt har glemt.”

Dansk Folkepartis Karina Due lagde derudover vægt på, at EU burde vende tilbage til sin oprindelig konstruktion i forbindelse med samhandelsaftaler. Der var dermed forskellige indgangsvinkler til samtalen om EU, flygtninge og migranter blandt paneldeltagerne.

Højskoleelever diskuterede flittigt om en for stor modtagelse af flygtninge og migranter vil undergrave demokratiet eller om den manglende accept af tilkommende ville skabe mere splittelse. Der blev dermed diskuteret en lang række emner på Silkeborg Højskole denne mandag aften.

Vi siger mange tak til Silkeborg Højskole, paneldeltagerne og de mange elever for en rigtig god debat.