TOT for undervisere #3

12. oktober 2016

Så er vi klar med TOT #3:
onsdag d. 12/10 kl. 17-21 på Svanevej 22, 2. sal.

Vi gentager succesen og følger op på nogle af jeres ønsker fra sidste gang med følgende program:

17:00-18:15: Oplæg og debat om forholdet mellem EU og Tyrkiet v. Cecilie Felicia Stokholm Banke, Seniorforsker i Udenrigspolitik ved DIIS.

18:15-19:00: Vi spiser sammen.

19:00-21:00: Vi prøver kræfter med dialogspillet, energizers og pitch. Josefine vil facilitere spillet.

Alle er velkomne, både nye interesserede og allerede aktive undervisere, men tilmeld dig gerne via Facebook

PSS: Sæt allerede nu kryds i kalenderen til TOT #4 onsdag d. 27/10, hvor I blandt andet igen får mulighed for at afprøve spillet. Mere info følger.

Vi glæder os til at se jer!
___________________________________________________
HVAD ER NYT EUROPAS UNDERVISNINGSPERSPEKTIV?

Med vores undervisning ønsker vi at understøtte, at elever dannes som verdensborgere – borgere, der tager globale problemer op for at bidrage til løsningerne herpå. Herved ønsker vi at bidrage med viden om, ikke blot hvordan eleverne klarer sig i verden, men også hvorledes vi sammen må løse udfordringer i fællesskaber, som ikke begrænser sig til skolehverdagen, lokalsamfundet eller det nationale.

Nyt Europas uddannelsesprojekter tager afsæt i at ville skabe undervisning og projekter, der støtter, at eleverne kan udvikle sig som deltagere og verdensborgere. Dermed ønsker vi at give dem viden til og forståelse for, hvordan de selv kan påvirke den verden, som de er en del af. Nyt Europas undervisningstilbud har til formål at skabe nærvær og inddragelse således, at EU ikke kun forstås ud fra historiske gennemgange – men i lige så høj grad præsenteres som en instans med konsekvenser for os alle, og som vi alle er medansvarlige for.

TOT’en er støttet af Europa Nævnet