Ungeklimarådet: Kører det efter planen?

30. januar 2020

Tid og sted: 19:00 – 21:00.        Sønderborghus, Martin Nyrops Plads 2, 6400 Sønderborg

 

Sønderborg Ungeklimaråd, Nyt Europa og FN-Forbundet inviterer indenfor til debat om grøn energi, omstilling og transport, samt lancering af det nye, spændende unge-initiativ EYES (Engaging youth in sustainable energy) – og du er inviteret!
 
Den grønne omstilling i vores energi- og transportsektor kører ikke ligefrem på skinner.
Det dyrt for danskerne at investere i elbiler og hvor i debatten er bæredygtig brændstof, som fx brint, fra overskudsstrøm og biogas fra affald til særligt den tunge trafik?
Hvor skal den bæredygtige omstilling i transportsektoren komme fra? Unge viser i højere og højere grad drive for at sætte sig i chaufførsædet og tage styringen for dette skift. Men hvordan sikrer vi engagement – og dernæst at engagementet bærer frugt for de unge?
 
* Borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritzen, vil byde velkommen til dagen arrangement
 
* Til at tale om de grønne fremskridt i transportsektoren vil Sønderjyde, og Danmarks transportminister, Benny Engelbrecht fortælle os om den politiske vinkel i dette store emne
 
* Dernæst vil Jacob Planch fra Den Grønne Studenterbevægelse stille skarpt på ungeengagement i klima og grøn omstilling
 
Efter oplæg vil der være debat om løsninger og nye initiativer inden for temaet.
 
Hvis du vil vide mere om Ungeklimarådet, Den Grønne Studenterbevægelse, Nyt Europa og FN-Forbundet, kan du læse om dem her:
 
+ https://nyteuropa.dk/
 
+ https://fnforbundet.dk/
 
+ https://www.facebook.com/dengroennestudenterbevaegelse/
 
+ https://www.facebook.com/Soenderborgungeklimaraad/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARA99m29S-Usq-8XFStTO2NqMCiags9hQj9K4D4EFwbmB_QZ8c34ODhtpWQmt7yAjVmnuKwIPYJSpd3R
 
 
Tilmeld dig gratis her: https://nyteuropa.nemtilmeld.dk/96/
 
 
Dette arrangement er produceret med økonomisk støtte fra den Europæiske Union, Europanævnet. Afholderen af dette arrangement er alene ansvarlig for indholdet. Det afspejler på ingen måde EU’s eller Europanævnets holdninger.