Ustabilitet og usikkerhed var centrum for diskussionen på IPC i Helsingør

13. november 2018

På en regnfuld aften i det nordsjællandske slog International Peoples Colleges i Helsingør dørene op for debatten om forsvars- og sikkerhedspolitikken på det europæiske kontinent. Det var et særdeles kompetent panel, som gjorde den blandede publikumsskare af både unge og ældre klogere på EU’s fremtid.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen igangsatte debatten med et oplæg om det essentielle ved et fælles samarbejde for verdensfreden, hvorefter Ole Wæver, professor i International Politik, Eva Flyvholm (Ø) og Nick Hækkerup (A) udgjorde panelets øvrige deltagere.

Forsvarsministeren omfavnede de fælles internationale strukturerer så som EU og NATO, hvilket ifølge Claus Hjort Frederiksen betyder, at små nationer så som Danmark ikke er nødsagede til at tilpasse sig større stater som tidligere i verdenshistorien. Han henviste bl.a. til Danmarks tidligere alliancer med Frankrig og Rusland i det 19. århundrede. Han fortalte derudover, at ”EU er kernen af den danske forsvarspolitik”.

Aftenens deltagere var dertil interesserede i fremtidsudsigterne til en fælles europæisk hær og om dette er ønskværdigt. De tog udgangspunkt i den franske præsidents udtalelser ugen forinden angående fælles europæisk oprustning. Eva Flyvholm citerede den tidligere FN-generalsekretær Ban Ki Moon: ”Verden er over-armerede men fred er underfinansieret.” Vi skal dermed ikke bruge pengene i våbenindustrien, men i stedet på forskning hvad angår fred, som er underfinansieret, sagde Eva Flyvholm.

Vi diskuterer EU’s forsvarspolitik paradoksalt. EU er både svag men samtidig kommer der inden længe en enorm hær,” udtrykte Ole Wæver forundret, hvortil han forklarede, at vi har behov for et større EU-samarbejde på forsvarsområdet, da NATO-strukturen langsomt aftager fordi det er et projekt fra Den Kolde Krig. Der er dermed behov for nye tiltag og disse skal være europæiske. Han forklarede derfor, at vi ikke skal sælge en afstemning ift. de danske forbehold ud fra et fjendebillede så som Rusland, men snare på baggrund af nødvendigheden ved udvikling.

I forlængelse af Ole Wævers indspark, berettede Nick Hækkerup da også, at NATO ikke skal ses som redskabet for stabilitet, men et fokus på EU i denne sammenhæng er mere fordelagtig. Han pointerede dog, at han ikke kan huske hvornår militær styrke var den eneste aspekt i fredsbevarende politiker.

Samskabelsen medbragte flere gode pointer fra højskolens elever og områdets borgere. Der var mange forskellige nationaliteter repræsenterede til aftenens debat, da IPC er en international højskole. Men på trods af de mange nationaliteter var der stor enighed angående et større fokus på fredspromoverende initiativer. En amerikansk elev fortalte: ”Danmark er kendt for mange i USA som en succes. Så man skal ikke undervurdere små landes indflydelse, ikke mindst som et samlet EU.” Derudover var der stor modstand mod våbenindustrien, hvor højskolens elever fandt det vigtigt ikke at finansiere våbenindustrien, men pengene burde i stedet gå til f.eks. grønne teknologier, forskning eller skoler.

Vi siger tak til IPC, deres elever, de øvrige fremmødte og de fire paneldeltagere for en fantastisk debat angående forsvar- og sikkerhedspolitik.