Valgdebat – Hvad er målet for dit København?

13. november 2017
Nyt Europa, Klub & FN-forbundet inviterer til Verdensmålsdebat
 
Det er ikke kun i Folketinget og i EU, at vi har forpligtet os til at leve op til de 17 verdensmål. Verdensmålene skal også forme den lokalpolitik, der føres i København, og derfor har Nyt Europa, Klub og FN-forbundet inviteret alle partierne i København til at komme med deres bud på, hvordan målene påvirker Københavns politik, og hvorledes verdensmålene bedst implementeres i København. Målene opstiller et fælles ansvar til at producere, forbruge og agere anderledes end i dag, så vi kan give vores jord videre til næste generation.
 
Men hvilke mål er vigtigst i København? Kan København som foregangsby gøre mere for en bæredygtig social, økonomisk og miljømæssig udvikling, eller gør vi allerede nok?
 
For at komme rundt om alle spørgsmålene, vil debatten være opdelt i tre blokke. Programmet ser således ud:
 
Ankomst klokken 18:30 med mulighed for at få lidt vand. Ligeledes vil Martin Keller, vært på naturpatruljen på DR, dele bæredygtige snacks ud og fortælle om nytænking inden for fødeproduktion samt synge en verdensmålssang.
 
Fra kl. 18:45 til 19:00: Velkomst ved moderator Sofie Buch Hoyer og kort indtroduktion til panelet .
Fra kl. 19:00 til 19:30: Grøn omstilling, miljø og infrastruktur i København.
Fra kl. 19:30 til 20:00: Socialpolitik, boligforhold og økonomisk vækst.
Fra kl. 20:00 til 20:20: Q&A fra salen.
Fra kl. 20:20 til 20:30: Afrunding ved Sofie Buch Hoyer .
 
Deltagerne i debatten:
 
Jakob Hougaard (A), Niko Grünfeld (Å), Ninna Hedeager Olsen (Ø), Carl Christian Ebbesen Kulturborgmester DF (O), Sisse Marie Welling (F), Danny K. Malkowski (I), Mette Annelie Rasmussen (B), Helle Bonnesen (C ), Jens-Kristian Lütken (V)
 
Deltagelse i debatten er gratis men kræver tilmelding via nemtilmeld: https://nyteuropa.nemtilmeld.dk/18/
OBS: der er meget få pladser tilbage
 
Støttet af Europa Nævnet
 
Nyt Europa arbejder med verdensmålene som et redskab til at åbne for stærker dialog om EU’s bæredygtige fremtid på et lokalt, nationalt og europæisk plan.
I kan læse mere om Klub på dette link http://www.klub.io/ og om FN-forbundet her www.fnforbundet.dk

Tilmelding til debatten via nemtilmeld

https://nyteuropa.nemtilmeld.dk/18/