Verdens Vanddag

22. marts 2019

Den 22. marts er det Verdens Vanddag, hvor FN sætter fokus på vand som en knap ressource. Selvom 70 % af jordens areal er dækket af vand, er kun 3 % af det ferskvand. I de senere år er en række storbyer blevet truet af mangel på rent drikkevand som Cape Town, São Paulo og selv Moskva på grund af forurening fra industrien. Verdensnaturfonden anslår, at klimaforandringer kan betyde, at totredjedele af jordens befolkning i perioder vil opleve udfordinger med at finde rent drikke drikkevand allerede i år 2025. Og med klimaforandringerne kan vi end ikke vide os sikre i det ellers så regnfulde Danmark, som vi oplevede det under den historisk tørre sommer sidste år.

I EU står vandspild i gennemsnit 25 % af vandforbruget, og i visse lande spildes der helt op til 60 % af vandet på grund af dårlig infrastruktur. Det er en skam, når man tænker på, at 10 % af EU-borgerne ikke har adgang til rent drikkevand – et tal, der forventes at stige frem mod som følge af klimaforandringerne.

Den gode nyhed er, at der faktisk kan gøres noget ved dårlig vandinfrastuktur, og i Danmark har vi haft gode erfaringer med at regulere og måle vandforbruget for dermed at mindske vandspildet. Det har også skabt fremragende dansk miljøteknologi, som også bliver brugt til at sikre rent vand rundt om i verden.

Tidligere i marts fik Danmark så vedtaget en aftale i EU’s ministerråd, hvor der stilles krav til at store vandforsyninger i EU skal offentliggøre data om vandspild og energiforbrug. Danmark har fået det indført, på trods af modstand fra blandt andre Tyskland, og forslaget er blevet udarbejdet af parterne bag Vandvisionens fra 2015, som er et samarbejde imellem private og offentlige aktører.

Vedtagelsen er en vigtig sejr for dansk diplomati, og den viser to ting. For det første, at det er muligt at få gennemført ambitiøs lovgivning i EU også for et lille land som Danmark, hvis der afsættes ressourcer og tid til det. For det andet og nok så vigtigt viser det vigtigheden i, at EU har fælles standarder, som andre lande forventes at efterleve. På den måde er et potentiale i at sætte høje miljøstandarder, hvis viljen er til det.

Der er masser af områder, hvor Danmark også kunne lære af andre EU-landene, men det kræver fælles spilleregner både når det gælder monitorering af vandmålinger og miljøstandarder. Eksempelvis renses spildevand så effektivt på Gran Canaria, 20 % af vandforbruget til landbruget bliver dækket af spildevand.

Effektivisering af vandressourcer er en dansk vindersag, og man kan håbe, at de danske europaparlamentarikere, som bliver valgt ind den 26. maj vil bruge kræfter på at få at få fulgt op på aftalen imellem de europæiske miljøministre og sikre at EU-borgerne også i fremtiden har rent drikkevand.