Verdensmål #14 Livet i havet på den Blå Planet

23. oktober 2018

NB: Arrangementer varer én time ekstra, end normalt, da vi har denne unikke mulighed for at være i den blå planet.

Mål # 14: Livet i Havet er afgørende for, at arbejde imod skrækscenariet om, at den samlede vægt af plastikaffald i 2050, vil overstige den totale vægt af alle verdenshavenes fisk. Til at dykke dybere ned i udfordringerne for verdens have, har vi inviteret følgende fire prominente eksperter.

Med fokus på det globale syd vil vicedirektør for Miljøorganisationen Plastic Change Berit Asmussen, gøre os klogere på arbejdet med plastikforurening. Som miljøbiolog og med erfaring fra civilsamfundet, vil Berit bidrage med ekspertviden om problematikken, og om hvordan man søsætter forhandlinger for en mere bæredygtig verden.

Kurator fra den blå planet Lars Skou Olsen, vil fortælle om hvordan det står til med verdens koralrev. Koralrevet er under hastig forandring, og flere steder er det helt dødt. Hvordan bevarer vi hvad vi i forvejen har, og at koralrevet kan blive genoprettet.

Overfiskeri er også en stor udfordring for verdens have, havbiolog og projektleder i WWF, Thomas Kirk Sørensen, vil gøres os klogere på hvordan vi i Europa kan forbedre reguleringen, der kan sætte en stopper for overfiskeri.

Marinebiolog og professor Katherine Richardson vil komme ind på biodiversitet i havene, og hvordan den er ændret, på baggrund af klimaforandringer. Herunder vil hun også komme ind på mikroplanters betydning for havets evne til at optage CO2.

Vi vil med Historier om verdensmålene give indblik i de 17 mål og udfordringerne på globalt og europæisk plan. Vi ønsker at bidrage til debatten om, hvordan erfaringer fra begge planer kan styrke Danmark i at arbejde for en mere bæredygtig verden.

 

Tilmelding via https://nyteuropa.nemtilmeld.dk/45/

 

Arrangementet er delvist støttet af Europanævnet