Verdensmålene

20. september 2016

Det er et år siden at verdens ledere vedtog de 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. Det er den mest ambitiøse plan, vi har for klodens fremtid, og den skal implementeres i alle lande. For at understrege målenes universalitet har FN-Forbundet og Nyt Europa slået sig sammen om dette projekt. Disse mål forpligter, samtidig med den tydeliggør at samarbejde mellem landende er afgørende for en bedre fremtid.

For Nyt Europa er det i særdeleshed vigtig at universalitetsbegrebet tydeliggøres, da alle lande skal være en del af implementeringen. Vi ønsker at sætte fokus på at de Europæiske lande også forpligter sig, og sikre succesfuld implementering. Vi mener at det er vigtigt, at Europa og Danmark er frontløbere for resten af verden for at sikre en mere grøn og bæredygtig fremtid.

Fra mandag den 24. oktober og syv mandage frem har vi sat fokus på målenes implementering, både globalt, regionalt og nationalt. Hold dig opdateret på hjemmesiden og Facebook for at få den nyeste information.

Akademiet for Bæredygtig Udvikling:

Se mere her

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Session 1: d. 24/10
INDLEDNING & ULIGHED: Steen Gade, Formand for Nyt Europa & Jørgen Estrup, Formand for FN Forbundet, Lars Engberg-Pedersen, Ph.D., Seniorforsker, DIIS & Jørgen Eivind Olesen, Professor, Institut for Agroøkologi
Powerpoint fra Jørgen Eivind Olesen
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Session 2: d. 31/10
MOGENS LYKKETOFT, tidl. Formand for FN’s generalforsamling & CHRISTIAN FRIIS BACH Formand for FN’s økonomiske kommission for Europa – arrangementet er gratis og foregår på Københavns Hovedbibliotek
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Session 3. d. 7/11
SUNDHED & LIGESTILLING: Dan Wolf Meyrowitsch, Lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Global Sundhed, KU og Inge Biehl Henningsen, Lector Emirita, Cand. Stat., Institut for Matematiske Fag, KU
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Session 4 d. 14/11
GRØN & ANSVARLIG VÆKST: Jørgen Rosted, Cand. Polit. & fhv. Departementschef & Michael Z. Hauschild, Ph.D. og Professor, DTU
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Session 5 d. 21/11
GRØN OMSTILLING: Mogens Lykketoft, Hans Bruyninckx, Direktør, Det Europæiske Energiagentur & Tine Roed, Direktør, Dansk Industri
NB: Afholdes hos det Europæiske Miljøagentur på Kgs. Nytorv
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Session 6 d. 28/11
RETFÆRDIGHED & INKLUDERENDE INSTITUTIONER: Camilla Brückner, Direktør, UNDP, Nordic Office & Louise Riis Andersen, Senioranalytiker, DIIS
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Session 7 d. 5/12
IMPLEMENTERING & MÅLING: Jørgen Elmeskov, Direktør, Danmarks Statistik & Steen Hildebrandt, Ph.D., Professor.
Eva Grambye, Vicedirektør, Internationalt område, Institut for Menneskerettigheder
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
 
Pris for medlemmer: 150 kr. for alle sessioner /40 kr. pr. gang⎟Pris for ikke-medlemmer: 200 kr. for alle sessioner/ 50 kr. pr. gang. Tilmelding foregår her. Læs mere  på www.nyteuropa.dk eller www.fnforbundet.dk
 
Foredragene foregår over 7 mandage fra kl. 17-19 i Nyt Europas lokaler (med undtagelse af d. 21/11, hvor foredraget afholdes i Det Europæiske Energiagentur, og d. 31/10 afholdes det på Københavns Hovedbibliotek).
 
De fleste af oplægsholderne har bidraget til bogen “FN’s Verdensmål – i et dansk perspektiv”
 
Akademiet er støttet økonomisk af Hermod Lannungs Fond