Vil du være med til at sprede budskabet om verdensmålene?

30. oktober 2018

Vil du styrke CV’et og være frivillig i projekter der relaterer sig til verdensmålene? Vil du gerne lære mere om verdensmålene, være med til at formidle dem blandt unge og lave spændende og inddragende projekter?

 

Så kom til fællesmøde i Nyt Europa d.:
11. december
kl. 17.00 – 20.00
Svanevej 22, 2. sal
2400 København NV

 

Siden 2015 har Nyt Europa afholdt arrangementer og undervisning om verdensmålene. I 2018 har vi kørt projektet ‘Historier om Verdensmålene’, samt udviklet et dialogspil, der har fokus på at finde på innovative løsninger på de udfordringer, som relateres til verdensmålene.

Vi har brug for endnu flere engagerede borgere, hvis vi skal i hus med verdensmålene – derfor har vi også brug for dig!

Kom og hør hvordan du kan være med til at gøre en indsats i en eller flere af vores 2019 projektgrupper:

1. “Historier om verdensmålene ” part 2
2. Undervisning af unge i verdensmålene
3. Valgkampskampagne om verdensmålene (EP-valg)

 

Tilmelding sker på facebook: https://www.facebook.com/events/1939639476340381/

 

Vi glæder os til at se dig og dine venner d. 11. December!

 


Hvad er Nyt Europas uddannelsesperspektiv?

Vi ønsker at give unge viden, færdigheder og holdninger til at være aktive globale borgere. Med vores undervisning ønsker vi at understøtte, at elever dannes som verdensborgere – borgere der tager globale problemer op for at bidrage til løsningerne herpå. Herved ønsker vi at bidrage med viden om, ikke blot hvordan eleverne klarer sig i verden, men også hvorledes vi sammen må løse udfordringer i fællesskaber, som ikke begrænser sig til skolehverdagen, lokalsamfundet eller det nationale.

Nyt Europas uddannelsesprojekter tager deres afsæt i at ville skabe undervisning og projekter, der støtter at eleverne kan udvikle sig som deltagere og verdensborgere. Dermed ønsker vi at give dem viden til og forståelse for, hvordan de selv kan påvirke den verden som de er en del af, herunder hvilke problematikker der skal løses i Europa og Danmarks rolle heri. Nyt Europas undervisningstilbud har til formål at skabe nærvær og inddragelse således, at EU ikke kun forstås ud fra historiske gennemgange – men i lige så høj grad præsenteres, som en instans med konsekvenser for os alle, og som vi alle er medansvarlige for.