Visioner for Europa

29. maj 2017

I de sidste måneder af 2016 afholdt vi et Akademi for Bæredygtig Udvikling i samarbejde med FN-Forbundet. Siden har vi i Nyt Europa arbejdet på endnu et Akademi, som tager udgangspunkt i visioner for Europa og det europæiske samarbejde . For os er demokrati, menneskerettigheder og gode sociale og miljømæssige forhold  centrale omdrejningspunkter for det europæiske samarbejde, og derfor kaster vi lys over visioner for dette i Akademi #VisionerForEuropa.

Vi står i dag over for enorme udfordringer på det Europæiske kontinent. Både i form af grænseløse problematikker og i særdeleshed i form af den nationalisme og populisme, der har vundet større indpas i Europas lande.

Derfor genkender vi et stort behov for at debattere og vende disse uomgængelige tendenser. Samtidig er det en oplagt anledning til at få en konstruktiv, europæisk debat og tale om, hvad vi ønsker os for Europa og det europæiske samarbejde i fremtiden.

Netop dette er formålet med Akademi #VisionerForEuropa. Syv sessioner, syv forskellige emner og en række folk med erfaring og ekspertise på emneområderne. Akademiet er en gylden mulighed for dig, hvis du er forundret – nysgerrig – debatlysten – eller blot interesserer dig for emnerne, og hvad der rører sig i Europa.

Sessionerne foregår på syv forskellige aftener og veksler mellem mandage og onsdage fra d. 20. februar til d. 29. maj kl 16.00-18.00 i Europahuset, Gothersgade 115, København K. 

TILMELDING HER  

Cirkulær økonomi, skat & handel Mandag d. 20. februar

Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef Dansk Industri ♦︎ Lars Koch, International Chef Oxfam Ibis ♦︎ Søren Keldorff, bestyrelsesmedlem af Nyt Europa. 

Powerpoint fra Karin Klitgaard

Powerpoint fra Lars Koch

Powerpoint fra Søren Keldorff


Ligestilling. Onsdag d. 1.marts.

Britta Thomsen, tidl. Europaparlamentariker, S. ♦︎ Ask Krogh, teamleder, Køn og Ligestilling, Institut for menneskerettigheder. ♦︎ Nazila Kivi, debattør og redaktør på magasinet Friktion


Miljø & Klima. Mandag d. 27. marts
Kathrine Richardson, Leder af Sustainability Science Center, KU ♦︎ Anders Eldrup, tidl. direktør DONG ♦︎ Steen Gade, formand for Nyt Europa & tidl. folketingsmedlem SF.

Lighed og den sociale union. Onsdag d. 5. april
Jon Kvist, professor RUC, ♦︎ Britta Thomsen, tidl. Europaparlamentariker, S. 

Det postfaktuelle samfund, fake news og populisme. Mandag d. 24. april
Niels Jespersen, Information. ♦︎ Mads Vestergaard, Forsker i politiske bobler og miljøet for politisk meningsdannelse på Center for Information og Boblestudier (CIBS), Københavns Universitet.

Europa i verden. Onsdag d. 10. maj
Ole Wæver, Professor København Universitet. ♦︎ Tarja Cronberg tidl. MEP for det finske parti Grønt Forbund, beskæftigelsesminister og tidl direktør for COPRI, Copenhagen Peace Research Institute ♦︎ Søren Riishøj, lektor i politisk og økonomisk udvikling i Øst- og Centraeuropa

Demokrati og fællesskaber. Mandag d. 29. maj
Marlene Wind professor og leder af  center for Europæisk Politik, KU ♦︎ Ove Korsgaard, professor emeritus, Aarhus Universitet.

Du kan tilmelde dig hele Akademiet,  eller komme de enkelte sessioner. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Hvis du deltager i hele akademiet vil du få et diplom efterfølgende.
Informationer omkring keynote-talere kommer løbende.

Stor tak til Europaparlementet og Kommissionen i Danmark for lån af lokaler.

 
Akademiet er støttet af Europanævnet.