Youth in Europe: political participation, past, present & future

5. december 2019

Sted: IPC – International People’s College, Montebello Alle 1. 3000 Helsingør. tid: 19:30-21:00

Kom med til en aften i ungdomsoprørets navn og under EU’s kappe.

Fordums ungdomsoprør er hvad myter er gjort af; endeløse rækker af unge, der over hele Europa kæmpede mod undertrykkende regeringer, forstokkede dekaner, normer og systemer. En ungdomsbevægelse, der skriver sig ind i fortællingen om deltagerdemokratiets magt, men også noget, der hører fortiden til. Eller hvad? Er unge overhovedet engageret i fællesskabet og de store bevægelser i dag eller dyrker de bare deres egne drømme? Er de interesseret i grænseoverskridende problemer og for andet og mere end deres egne interesser? Og hvordan er den måde vi investerer i fællesskabet anderledes i dag end den var i de gode gamle, vilde dage?

Til at diskutere dette emne har vi Angel Vidal, underviser på IPC og tidligere aktiv i the Socialist Youth in the Spanish Youth Council, Marek Azoulay, studerende, ambassadør for højskolebevægelsen og frivillig hos Nyt Europa. Sammen med vores 3. gæst, der endnu ikke er offentliggjort, vil de debattere unges engagement i dag som dengang og sætte spot på, hvordan ungdomsbevægelser stadig kan – og gør – en kæmpe demokratisk forskel i dag. Arrangementet vil blive modereret af Lea Friedberg, Projektleder på projektet ”Young Europe is Voting” og tidligere forkvinde for DM-studerende.

Arrangementet er gratis men kræver tilmelding via. nemtilmeld her: https://nyteuropa.nemtilmeld.dk/91/

Arrangementet er blevet til i samarbejde med IPC- International Peoples College og Højskole foreningen

Arrangementet er på engelsk