Europæisk samarbejde

19. juni 2017

Nyt Europa samarbejder med partnere i de forskellige Europæiske lande, samt er medlem af forskellige paraplyorganisationer, der alle har til formål at gøre EU mere demokratisk, at sætte fokus på skabelsen af et europæisk civilsamfund og/eller at kæmpe for et mere bæredygtigt Europa.

For Nyt Europa er det afgørende at have et stærkt europæisk samarbejde på tværs af NGO og civilsamfundsorganisationer og udbrede europæiske civilsamfundsdiskussioner om EU og Europas fremtid i Danmark, og ikke blot diskutere EU med os selv, vi vil gerne styrke den demokratiske dialog på tværs afgrænser og øge engagementet i det europæiske civilsamfund – og det gør vi bedst i stærkt fællesskab med andre.

Nyt Europa samarbejder med SDG Watch Europe, der er en EU paraplyorganisation der har til formål at holder regeringer og EU til ansvar for at implementere verdensmålene fore bæredygtig udvikling. SDG Watch Europe arbejder med policy-koordinering, monitorering, kampagner og læring  – Nyt Europa arbejder isærdeleshed med at videreformidle den Bruxelles baseret del SDG Watch Europe, samt at være med i paneuropæiske  kampagner som den 6. scenarie, Peoplesbudget og #EuropeWeWant.

Nyt Europa er medlem af European Civic Forum. European Civic Forum (ECF) er et transnationalt netværk, der har over 100 organisationer og foreninger under sig i 27 europæiske lande. Her arbejdes med medborgerskab og medborgerskabsuddannelse, forsvar for menneskerettigheder og demokrati. Nyt Europa blev i 2017 medlem af bestyrelsen i ECF

Nyt Europa er ligeledes medlem af Volonteurope der er et internationalt netværk, der promovere frivillighed, aktivt medborgerskab og social retfærdighed i Europa. Volonteurope arbejder på flere niveauer, fra lokalt til internationalt og på tværs af alle sektorer. Visionen er en verden hvor principperne inklusion, samarbejde og fairness leder tænkningen, opførselen og praksis i Eruopa.

Nyt Europa er blevet en del af ”Working group on Participation” nedsat af European Civic Forum og Volount Europe, der tager udgangspunkt i aktivt medborgerskab i Europa på tværs af landegrænser. Nyt Europa har en stærk interesse i at være med i disse tværnationale programmer. Nyt Europa mener, at det er afgørende, at vi skal arbejde for at have en større international profil, da projekter der kan styrke og forandre europæisk politik skal ske i samarbejde med europæiske partnere.

I forbindelse med debatter og kampagner om flygtningesituationen i Europa har Nyt Europa samarbejdet med partnere i forskellige Europæiske lande. I samarbejde med organisationerne ARCI fra Italien, Andalusia Acoge fra Spanien, Fundacion Civies fra Spanien, ProDemocratia fra Rumænien og Ligue de l’Ensignement fra Frankrig er vi en del af P4EUDEM projektet. I den forbindelse har alle organisationer i de pågældende lande i foråret diskuteret flygtningesituationen i Europa. Vi mødtes i Pozzallo på Sicilien, hvor et hotspot er placeret. Her fik vi diskuteret flygtningesituationen set fra mange forskellige europæiske lande, og Nyt Europa fremlagde ligeledes kritisk den danske regerings holdning og lovændringer på området.

 

 

Billedet er fra fejringen af 60 året for Rom-traktaten i Rom i 2017, hvor vi deltog i en stor demonstration for EU og for Europa.