Institutioner

7. december 2016

Nyt Europa mener, at verdens mange store udfordringer kalder på europæiske løsninger. I et tæt integreret samarbejde på tværs af nationale, europæiske og globale institutioner kan vi bedst håndtere f. eks. flygtninge- og migrationsstrømme, klima- og miljø udfordringer og indgreb overfor spekulation og skattesnyd. Derfor er der brug for sikre og pålidelige fælles institutioner.

EU’s institutioner skal bl.a. sikre et retfærdigt marked ved at bekæmpe skatteflugt og skattely, samt spille en afgørende rolle i at sørge for håndhævelsen af fælles bindende regler.

Stærkere EU institutioner hænger sammen med stærkere globale institutioner. Derfor er det også en målsætning, at EU – som led i global repræsentativitet – er repræsenteret i sikkerhedsrådet. Det er centralt at få en FN reform med stærkere globale regler og håndhævelse af disse. Det er ligeledes centralt, at konventionerne og de internationale domstole styrkes. Således sikrer vi fælles regler og håndhævelse i forhold til skattely og skatteunddragelse samt globale lønmodtagerrettigheder. Samtidig er det essentielt med en fælles udviklingspolitisk front med vægt på bæredygtighed, konkurrencedygtighed og fair trade, hvilket bindende globale miljø- klima- og ressourceregeler vil bidrage til.

Stærke overnationale institutioner

 • Nyt Europas vision er på lang sigt stærke troværdige europæiske institutioner med
  • En EU- kommission, der står til ansvar overfor Europaparlamentet
  • En kommissionsformand, der vælges af Europaparlamentet efter en bred fælles europæisk valgkamp
  • Et Europa parlament, der får ret til at stille forslag til EU-lovgivning og politik
  • Omdannelse af ministerrådet til et andet kammer
  • Etablering af rigtige tværnationale europæiske partier
  • Etørre inddragelse af de nationale parlamenter i EU politik og lovgivning
 • På kortere sigt har Nye Europa en række forslag til et bedre europæisk demokrati – se demokrati afsnittet.

Stærke globale institutioner

 • Stærkere EU institutioner hænger sammen med med stærkere globale institutioner
 • FN reform med stærkere globale regler og håndhævelse
 • EU repræsenteret i sikkerhedsrådet – som led i global repræsentativitet
 • Styrkelse af konventioner
 • Styrkelse af internationale domstole
 • Fælles regler og håndhævelse ift skattely og skatteunddragelse
 • Globale lønmodtagerrettigheder herunder ret til faglig organisering,
 • Bindende miljø/klima/ressourceregler
 • Udviklingspolitik med vægt på bæredygtighed, konkurrencedygtighed, fair trade

FONTEX & politi

EU’s ydre grænser kontrolleres gennem fælles politikker for asyl, migration og turisme, som skal håndhæves langt mere effektivt gennem indrejsekontrol, der skal varetages af nationale institutioner i samarbejde med FRONTEX, som har ansvaret for EU’s fælles grænsekontrol af Schengen-området. Menneskesmuglere og andre kriminelle, der søger at omgå de fælles regler skal effektivt bekæmpes. Nyt Europa mener, at EU i højere grad skal spille en rolle i at vogte de ydre grænser. Her er Europol-samarbejdet mellem de nationale politiorganisationer om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet, et afgørende værktøj for at skabe et sikkert Danmark, der effektivt kan bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet.