Klima, miljø & energi

12. november 2015

Vores liv og velfærd er afhængig af langsigtet styring af miljø, klima og ressourcepolitik. EU’s målsætninger skal på hele ressource- miljø og klimaområdet sikre, at vi inden 2050 holder os indenfor et råderum, der sikrer, at hver enkelt borger i unionen ikke har større fodaftryk end kloden kan bære. Det kræver omfattende grænseoverskridende og langsigtede aftaler. EU samarbejdet har indtil nu vist at det kan lade sig gøre med rimelig succes, så der er et grundlag at bygge videre på når den store omstilling til bæredygtighed for alvor skal gennemføres. EU har haft den globale førertrøje i de globale forhandlinger om klima og den skal udbygges i de kommende år blandt andet på baggrund af udviklingen i USA. EU har også en afgørende rolle i at sikre globale aftaler samt fastholde medlemslandene i at implementere og følge fælles politikker for landbrug, energi, industri og transport. I den proces bør EU’s agenturer såsom miljøagenturet EEA styrkes. Agenturerne har centrale roller i denne proces.

Energiunion

Nyt Europa støtter oprettelsen af en energiunion, der bør have det klare sigte at gøre EU området til verdens første kontinent med 100 % vedvarende energi i god tid inden 2050. Energivisionen er uafhængighed af import af fossilt brændsel med et avanceret sammenhængende energisystem i nord fra Umeå til Sicilien i syd baseret på forskellige former for vedvarende energi og udvikling af verdens mest avancerede net system.

Grønt BNP

Klimaindsatsen skal forstærkes med gennemførelse af et nyt transportsystem baseret på el og biogas, med en omfattende indsats for begrænsning af landbrugets store klimaaftryk i kombination med skabelse af mere natur og øget biodiversitet, og ved etableringen af et nyt styringssystem, hvor de økonomiske beslutninger træffes ud fra 3 ligeværdige parametre: økonomi – klima og miljømål – sociale mål.

Derfor bør EU være de første, der indfører grønne nationalregnskaber og grønne budgetmål, der bygger på opgørelser af naturkapitalen. Udviklingen af grønne BNP -modeller og budgetsystemer bør få højeste prioritet. Det vil være et afgørende element i at indføre en reel cirkulær økonomi.

Biodiversitet

Biodiversitetsnedgangen skal stoppes og vendes ved hjælp af meget stærkere fælles lovgivning, og der skal gennemføres klarere mål for øget og forbedringer af levevilkår for dyreliv og naturtilstanden.

Forurening

Øget satsning på nedbringelse af luftforurening og forureningen af vandmiljøet skal indgå som et afgørende element og driver i den store grønne omstilling, ligesom indsatsen for at bringe kemikaliekaos’ et til ophør. Forbud bør spille en større rolle i den fælles lovgivning ofte som lovgivning, der sætter udløbsdatoer på forskellige stoffer, materialer m.m.- En metode, der f.eks. vil være velegnet i forhold til de udfordringer vi oplever på plastikområdet.

Innovation og teknologi

Den store grønne omstilling skal lægge rammerne for udviklingen indenfor innovation og støtte til skabelsen af konkurrencedygtige virksomheder og industrier, der kan levere produkter og metoder, der kan benyttes overalt i klodens samlede grønne omstilling.

COP22 i Marrakech

Steen Gade skev et debatindlæg fra det internationale klimatopmøde i Marrakech: Kina og EU – sammen i kamp for klimaet?

COP21 i Paris

Nyt Europa deltog i COP21 i Paris fra 5. – 9.december 2015. Vi vil deltog i mange spændende møder og debatter. Samtidigt havde vi fornøjelsen af at møde mennesker og organisationer der deler visioner og ideer med for at kæmpe samme om et grønnere og mere bæredygtigt Europa.

Vejen til Paris

Nyt Europas formand Steen Gade har skrevet et essay om de udfordringer som Europa skal overvinde for at bevare sit lederskab i bekæmpelsen af de globale klimaforandringer.

Læs Steens skriv her