Søg praktik

Om Nyt Europa:

Nyt Europa er en politisk NGO der tror på, at EU kan spille en central rolle i at sikre en bæredygtig verden – bl.a. med et stærkt fokus på verdensmålene og demokratiske processer. Det er en verden, hvor der er økonomisk, social og miljømæssig balance. Vi tror på demokrati på tværs af landegrænser. Et EU og en verden med bæredygtige demokratier, formelt såvel som uformelt. Vi står overfor globale udfordringer, og civilsamfundet, EU og Europa spiller en afgørende rolle for at løse disse.

 

POLITISK PRAKTIKANT – med fokus på EU og FN’s Verdensmål

Arbejdsopgaver og erfaring:
Som praktikant hos Nyt Europa bliver du involveret i flere projekter, og du får praktisk erfaring med at udvikle, koordinere og gennemføre projekter. Du kommer til at få et kendskab til de politiske forhandlinger i den nye Europa-Kommission og hvordan civilsamfundsorganisationer fungerer i EU. Dine kompetencer inden for projektkoordinering, politisk kommunikation og formidling vil blive styrket og du kommer til at møde stakeholders indenfor det danske og internationale civilsamfund. Vi er åbne for at tilpasse indholdet efter dine interesser og kompetencer, og forestiller os, at du blandt andet vil beskæftige dig med følgende opgaver:
• Planlægning og afholdelse af events og debatarrangementer bl.a. ved ambassader i Danmark
• Udarbejdelse af tænketanksudspil og politiske analyser
• Arbejde med politisk udvikling- og forandringsprocesser i forhold til EU og Europas udfordringer og samtidigt bidrage til bæredygtige visioner for EU og Europas fremtid
• Udvikling af aktivistiske kampagner bl.a. i forhold til verdensmålene
• Være en del af vores internationale projekter med fokus på demokrati og oplysning

Vores ønske til dig som praktikant:
• Har gå-på-mod, godt humør og tør byde ind med idéer og holdninger
• Du har en bred samfundsmæssig interesse og indsigt inden for det politologiske område
• Du har erfaring med politiske problemstillinger og interesserer dig for den politiske udvikling i Europa og EU
• Du har interesse for formidling og politiske processer samt de sociale medier
• Vi ser gerne, at du kan arbejde strategisk og har forståelse og/eller i forvejen har erfaring med arbejde i en politisk ledet organisation, men dette er ikke et krav
• Du er i gang med en relevant videregående uddannelse eks. Statskundskab, Europæiske studier, Kommunikation, Forvaltning, Offentligt politik og velfærd, Sociologi, International Business, Global Studies, International Business eller lign.

 

KOMMUNIKATIONS/UDDANNELSESPRAKTIKANT – til uddannelsesprojekter og engagement i Verdensmålene

Arbejdsopgaver og erfaring:

Vil du være med til at sætte Europa, EU og Verdensmålene på skoleskemaet for unge over hele landet? Interesserer du dig for unge, uddannelse, EU og bæredygtighed?

Som praktikant hos Nyt Europa bliver du en del at team, hvor du vil indgå i flere forskellige projekter, alt sammen med Europa og/eller Verdensmålene som omdrejningspunkt. Du vil få praktisk erfaring med at udvikle og koordinere projekter, samt den kommunikative del herved. Vi er åbne for at tilpasse indholdet efter dine interesser og kompetencer, og forestiller os blandt andet, at du vil få følgende opgaver:

 • Udvikling og faciltiering af Nyt Europas dialogspil om Verdensmålene
 • Planlægning og afvikling af events og debatarrangementer
 • Løbende kommunikations- og formidlingsopgaver herunder udformning af artikler, nyhedsbrev, tekst og billeder til sociale medier samt opdatering af Nyt Europas hjemmeside. Her vil du bl.a. få erfaring med programmerne Mailchimp og WordPress
 • Interagere med andre organisationer med fokus på Verdensmålene

Vores ønske til dig som praktikant:

 • Du er skarp med en pen og kan formidle på en enkel og overskuelig måde til forskellige målgrupper.
 • Har gå-på-mod og godt humør
 • Tør byde ind med idéer og holdninger
 • Har en god ide om, hvordan en NGO fungerer
 • Det er en fordel, at du har erfaring med uddannelse, læring og/eller kommunikation.
 • Du interesserer dig for bæredygtighed og EU.
 • Du har interesser for formidling, internettet og sociale medier.
 • Det er en fordel, hvis du har erfaring med undervisning og projektkoordinering, samt har forståelse for og mod på at arbejde med frivillige
 • Du er i gang med en relevant videregående uddannelse, eks. Pædagogik, Samfundsvidenskab, Uddannelsesvidenskab, Kommunikation, Socialvidenskab eller lign.

Nyt Europa tilbyder:
• Mulighed for at tage ansvar for forskellige opgaver
• Løbende udviklingssamtaler og sparring
• Stor medbestemmelse ift. arbejdsopgaver
• Mulighed for at deltage i konferencer og arrangementer for at styrke din faglige udvikling og netværk
• Mulighed for at deltage i internationale rejser og møder
• Fleksible arbejdstider generelt, og særligt i perioder med eksamen og påkrævet studieaktivitet
• Du bliver en vigtig del af et lille team med engagererede kollegaer, der arbejder tæt sammen og giver faglig sparring
• Ved praktikkens afslutning giver vi dig selvfølgelig en udtalelse med på vejen

Praktisk information:
Praktikperioden løber fra start februar 2020 til slut juli 2018. Start- og slutdato er fleksible, så det passer ind i dit studieforløb. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Du kommer til at arbejde på Nyt Europas kontor på Nybrogade 22, lige overfor Christiansborg.

Send en motiveret ansøgning (maks. 1 side) og CV senest d. 21.10.19 til Lea Friedberg på mail lea@nyteuropa.dk. Eventuelle spørgsmål kan ligeledes sendes her eller til tages på +4531419674.

Vi indkalder løbende til samtaler.