Undervisningsforløb

8. august 2016

Nyt Europa ønsker at give unge viden, færdigheder og holdninger til at være aktive globale borgere. Med vores undervisning ønsker vi at understøtte, at elever dannes som verdensborgere – borgere der tager globale problemer op for at bidrage til løsningerne herpå.

Hvad er Nyt Europas uddannelsesperspektiv?

Vi ønsker at bidrage med viden om, ikke blot hvordan eleverne klarer sig i verden, men også  hvorledes vi sammen må løse udfordringer i fællesskaber, som ikke begrænser sig til skolehverdagen, lokalsamfundet eller det nationale.

Nyt Europas uddannelsesprojekter tager deres afsæt i at ville skabe undervisning og projekter, der støtter at eleverne kan udvikle sig som deltagere og verdensborgere. Dermed ønsker vi at give dem viden til og forståelse for, hvordan de selv kan påvirke den verden som de er en del af, herunder hvilke problematikker der skal løses i Europa og Danmarks rolle heri. Nyt Europas undervisningstilbud har til formål at skabe nærvær og inddragelse således, at EU ikke kun forstås  ud fra historiske gennemgange – men i lige så høj grad præsenteres, som en instans med konsekvenser for os alle, og som vi alle er medansvarlige for.

Hvad går undervisningstilbuddet ud på?

I Nyt Europa ønsker vi  at understøtte folkeskolernes EU-undervisning, gennem undervisning omkring EU’s rolle i relevante problematikker i dag med udgangspunkt i dialog og nytænkning. Dette gøres i dette tilbud gennem faciliterende undervisning om flygtningesituationen i Europa og EU’s rolle heri.

Undervisningen ledes af Nyt Europas frivilligkorps. Gennem undervisningen får eleverne mulighed for at diskutere, hvad problematikkerne kommer dem ved og hvilken rolle EU og Europa spiller og kan spille i problematikken. I  undervisning vil eleverne bruge deres viden om EU og Europæiske problematikker, såsom flygtningesituationen, til at skabe nye løsningsforslag. I undervisningen tager vi højde for elevernes behov samt de forenklede fælles mål for fagene. Vi bruger inddragende metoder til dialog, dialogspil og filmvisninger.

Har du interesse i at blive frivillig underviser så skriv til jr@nyteuropa.org