Dialogspillet ‘Verdensborgeren – Verdensmål i spil’

29. januar 2017

’Verdensborgeren – verdensmål i spil’ er et dialog- og innovationsspil, hvor deltagerne gennem diskussion og debat tilegner sig viden og global dannelse gennem de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. I disse er formuleret nogle af samtidens og fremtidens største problemstillinger, som vedkommer os alle som borgere i verden. Spillet er relevant for efterskoler, gymnasier, og andre uddannelsesinstitutioner, hvor det er muligt at have en dialog om verdens udfordringer, og finde på innovative idéer til løsninger på disse. Formålet er derfor at give deltagere kompetencer, ud fra deres nuværende viden om globaliseringen, til kritisk at forholde sig til globale problematikker. De vil diskutere løsninger gennem institutioner og aktørers rolle, samt ved egen deltagelse. De 17 verdensmål rummer i alt 169 delmål, som i dialogspillet formuleres som udfordringer, der tages stilling til på hhv. lokalt, nationalt, regionalt eller globalt niveau – alt afhængigt af, hvor deltagerne finder det mest relevant. Deltagerne skal på demokratisk vis og med deres indbyrdes viden og holdninger debattere og finde løsninger på ulighed, sult, klimaudfordringer m.m.

Spillepladen og dialogspillets faser

For at facilitere dialogen introduceres en spilleplade, som er inddelt i de 4 forskellige niveauer, hhv. lokalt, nationalt, regionalt og globalt. Lokalt niveau kan være den kommune, deltagerne kommer fra. Det nationale niveau er det land, deltageren bor i. Regionalt niveau er f.eks. EU, og globalt niveau er hele verden. Der vurderes altså ud fra, hvor omfattende konsekvenserne af udfordringerne er. En naturkatastrofe kan foregå på alle niveauer alt afhængigt af, hvor omfattende den er.

Dialogspillet er inddelt i 6 faser. Deltagerne skal i fase 1 på skift vælge et delmål og argumentere for hvilket niveau, det giver mest mening at tage stilling til det på. F.eks. kan det vurderes, at det i EU giver mening at tage stilling til at halvere globalt madspild (delmål 12.3). Deltagerne skal derefter i fase 2 vurdere hvilke institutioner og aktører der kan gøre noget for at løse målet. I fase 3 udtænkes visioner for de relevante aktører og institutioner. Hvilke tiltag vil kunne foretages for at nå målet om at halvere globalt madspild? Fase 4 omhandler egen deltagelse. Hvad kan man selv gøre for at imødekomme målet om at halvere det globale madspild. Løbende igennem spillet formuleres et visions-pitch med løsninger, som grupperne i spillets sidste fase skal fremlægge for hinanden.

For at få mest muligt ud af spillet, bør der max. være 5-6 deltagere om hver spilleplade, og det anbefales at sætte min. 2 timer af til spillet.

Dialogspillets output

Intensionen med dialogspillet er at oplyse og give deltagerne ejerskab og lyst til at engagere sig i samfundsdebatten med en mere handlingsorienteret indstilling. De vil arbejde med, hvordan de 17 verdensmål kan integreres i hverdagen, og give idé om vigtigheden af, at vi går sammen om at løse denne dagsorden. Debatterne foregår med udgangspunkt i deltagernes egne virkeligheder og forforståelser, hvorfor kulturel forskellighed og politisk uenighed kan være med til at brede dialog og debat ud og dermed skabe forskellige vinkler og syn i diskussionsområderne. De vil gennemføre grundlæggende overvejelser om begrundelsen for og funktionen af den styreform, som er i deres samfund. Dernæst vil deltagerne i dialog med hinanden arbejde med indretningen af institutioner på hhv., lokal, national, regionalt eller globalt plan, herunder deres funktion, begrænsninger, ønskværdighed m.m.

 

Vi faciliterer dialogspillet på div. uddannelser og skoler. Kontakt cecilie@nyteuropa.dk for at høre om de forskellige muligheder for undervisning i verdensmålene

 

Spillet er udviklet i samarbejde med IAED

 

ærdighed